woelandluns

January 11, 2011

spoff”salah orang”

Filed under: spoff — woelandluns @ 1:39 pm

cerita ini saat di sebuah kursi taman, lalu duduk seorang bapak- bapak. Lalu ia melihat seorang gadis yang berdiri. lalu, ia bertanya kepada seseorang berambut panjang yang duduk berlawanan arah dengannya.”Oh,I’m so sorry. I don’t know that you are her mother”. Ternyata seseorang itu menjawab,”I’m not…..,I’m her father”. Orang berambut panjang yang dikira ibunya ternyata adalah ayah dari gadis itu.

picture by: Ika wasdiati

Pawartos Lingkungan

Filed under: pawartos basa jawa — woelandluns @ 1:16 pm

Assalamu’alaikum wr.wb

Sugeng siang para pamirsa, wonten ing kalodhangan siang menika kula Hanafi Catur Wulandari badhe caos sekedhik pawartos, inggih menika babagan “Mundhake Reregedan Wonten ing Lepen”.

Wonten ing jaman – jaman sakmenika, Lepen- lepen sampun benten kaliyan jaman- jaman kapengker. Ugi karesikanipun lepen ingkang sampun owah inggih menika dados papan kagem geguwang uwuh ugi reregedan sanesipun. Tuladhanipun Lepen Opak ingkang dumunung wonten ing Kutha Ngayogyakarta. (more…)

Sesorah Hari Kartini

Filed under: sesorah — woelandluns @ 1:07 pm

Assalamu’alaikum wr. wb.

Dhumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang tuhu waskita saha mumpuni ing kawicaksanan ingkang pantes kaaturaken agunging pakurmatan. Langkung- langkung dhumateng panjenenganipun bapak/ ibu guru saha karyawan ingkang satuhu pana ing pamawas lan lebda ing pitutur ingkang dahat kinurmatan ugi. Sumrambahipun dhumateng para kanca ingkang kula tresnani. Sumangga kula nderekaken tansah memuji raos syukur wonten ngarsanipun Allah SWT. Kacihna wonten ing titi wekdal enjang menika kula panjenengan sedaya saged makempal wonten ing SMA Negeri 1 Jetis kanthi nir ing rubeda kali sing sambikala.

Para rawuh ingkang tansah kinurmatan, wonten ing titi wekdal enjang punika kepareng kula caos sekedhik atur kanthi mengeti Dinten Kartini menika. (more…)

Sinopsis Novel,Unsur Intrinsik”De Winst” karya Afifah Afra

Filed under: sinopsis novel — woelandluns @ 12:43 pm

DE WINST

(Afifah Afra)

Usai menyelesaikan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, Raden Mas Rangga Puruhita pun kembali ke negerinya Hindia Belanda, dengan semangat ingin segera memperbaiki nasib bangsanya yang masih terpuruk. Ia dijemput oleh abdi dalem yang bernama R.Ngabei Suratman. R.M Rangga Puruhita adalah  cucu Pakubuwono X, tepatnya putra KGPH Suryanegara. Di kapal ia bertemu Noni Belanda yang sangat cantik dengan rambutnya yang pirang, namanya Everdine Kareen Spinoza. Serta diadakan pesta dansa di Batavia, Kareen juga datang begitu juga dengan Rangga.Pesta tersebut berlangsung disebuah hotel.Sejak itulah Rangga mulai jatuh cinta pada Kareen. (more…)

Geguritan “Angubenging Penggalih”

Filed under: geguritan — woelandluns @ 12:18 pm

Sairenge mega ing dhuwur
mendhung…. ngulukake pratiwi
Aku wedi pinuju biyen
Pijer nglarakake penggalih (more…)

January 5, 2011

Hello world!

Filed under: Uncategorized — woelandluns @ 2:54 am

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

« Newer Posts