woelandluns

January 11, 2011

Pawartos Lingkungan

Filed under: pawartos basa jawa — woelandluns @ 1:16 pm

Assalamu’alaikum wr.wb

Sugeng siang para pamirsa, wonten ing kalodhangan siang menika kula Hanafi Catur Wulandari badhe caos sekedhik pawartos, inggih menika babagan “Mundhake Reregedan Wonten ing Lepen”.

Wonten ing jaman – jaman sakmenika, Lepen- lepen sampun benten kaliyan jaman- jaman kapengker. Ugi karesikanipun lepen ingkang sampun owah inggih menika dados papan kagem geguwang uwuh ugi reregedan sanesipun. Tuladhanipun Lepen Opak ingkang dumunung wonten ing Kutha Ngayogyakarta. (more…)