woelandluns

January 11, 2011

Geguritan “Angubenging Penggalih”

Filed under: geguritan — woelandluns @ 12:18 pm

Sairenge mega ing dhuwur
mendhung…. ngulukake pratiwi
Aku wedi pinuju biyen
Pijer nglarakake penggalih (more…)