woelandluns

January 11, 2011

Geguritan “Angubenging Penggalih”

Filed under: geguritan — woelandluns @ 12:18 pm

Sairenge mega ing dhuwur
mendhung…. ngulukake pratiwi
Aku wedi pinuju biyen
Pijer nglarakake penggalih

Katresnanku … mantebna tresnamu
ana ing kene, tresnaku aminggir
pandalane anggoleki jawaban
kang yasa kasengseme driya

Carita wayah naraya iki
kaya- kaya miline toya ing narmada
kang terus mili ing penggalih
amili katresnan….
Tyas iki muspra yen ngapusi
ananging pocapan kang bisa ngapusi
pindha tumetesing waspa ing pipi
angrasakake ngiteri penggalih
tan ana sing ngerti isine
amarga katresnan iku kang ndudut ati…

Muga penggalih iki
pindha amlakuning Candra ing wengi
kang bisa madhangi Pratiwi…

Dening: Hanafi Catur Wulandari

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: